Energioptimering

Miljön och vi blir vinnare

Med en energioptimering kan du genom enkla åtgärder göra stora energibesparingar.

Det finns ibland ett par enkla steg att direkt sänka energiförbruningen. Felinställda värden, i behov av rengöring  eller för gamla aggregat, och därmed drar mer energi än nödvändigt.
Med en energioptimering kan man med ganska enkla medel effektivisera fastighetens energianvändning – och samtidigt öka livslängden på installationerna.

Status- och energidiagnos

Vi går igenom anläggningen och gör en bedömning.
I diagnosrapporten beskriver vi de förslag och åtgärder som vi bedömer behöver genomföras.

Energioptimering

Är det mindre justeringar görs dessa omgående. Andra åtgärder kräver en lite större investering. Det kan vara ett aggregat eller en fläkt som har blivit för gammalt, göra en större rengöring av anläggningen eller installera styr och övervakning.

Långsiktig energiplan

För att få till en långsiktig plan, väljer många kunder att teckna en energi och underhållsavtal. En viktig del av planen är regelbunden tillsyn, förebyggande underhåll och tidiga åtgärder. Med detta kan man även på lång sikt ha planerna inställa på att spara ytterligare energi.