Injustering VS

Injustering av värmesystem skapar förutsättning för likartad rumstemperatur som nås oberoende av rummets storlek eller placering i fastigheten och minskar värme/energi användningen i fastigheten.

Injustering har två syften: 

  • Att förbättra inomhusklimatet
  • Energisparande åtgärder

Vi erbjuder:

  • Kalkyler och kostnadsförslag
  • Projektering
  • DU-instruktioner
  • Rör- och ventilmärkning
  • Tillverkning av skyltar & brickor
  • Optimering