Styr & Regler

nyinstallation & driftsoptimering

Vi utför utbyte och nyinstallation av styrning och driftsoptimering av värmecentraler och ventilation.

Vi använder oss uteslutande av Bastec då vi är återförsäljningspartner för dem.

Programmeringen utförs kundanpassad för att få det bästa resultatet för er fastighet. Vi utför styr och regler till alla kunder så som stora industrier till den mindre fastigheten. Noggrannhet och en bra kundrelation är väldigt viktigt för oss.

Vi besitter kompetensen och med era idéer så utför vi ett optimalt projekt för just er anläggning.

På vår verkstad gör vi bland annat:

  • Ritningar
  • Skåpsbyggnation
  • Programmering