OVK

obligatorisk ventilationskontroll

Kravet på OVK finns sedan 1991och ska göras regelbundet, i de flesta byggnader

Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen utförs av en certifierad kontrollant. OVK  Kontrollanten uppgift är också att ge förslag till hur energiåtgången kan optimeras för ventilationen, för att värna om miljön.

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ansvarar för att OVK utförs.

Vid en OVK utför vi bla kontroll av:

  • Luftflöden
  • Renhet i ventilationssystemen
  • Styr- och reglerfunktioner
  • Temperatur
  • Drag
  • Ljud
  • Brandspjäll